hcc.dk

Blå Bog

Æresmedlem

Som titlen siger, er det en stor ære at blive udnævnt som æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfrie, livstidsmedlemmer af klubben.

Følgende er udnævnt til æresmedlem i HCC:

Bent Krause

Erik Stolberg

Flemming Pedersen

Ole Larsen

Henning Hansen

Flemming Harry

Tommy Stjerne

Arne Pedersen

Henrik Jakobsen

Jytte Berg

Æresmedlemmerne har typisk gjort en stor indsats for klubben – ofte gennem klubarbejde.