hcc.dk

Hvidovre Mixed Doubles Cup

ENGLISH VERSION FURTHER DOWN!

Hvidovre Curling Club har fornøjelsen af at invitere jer til den 5. udgave af Hvidovre Mixed Doubles Cup, der afholdes 10. – 12. februar 2023. Turneringen er en del af World Curling Tour og har en “non-profit” politik. 

Praktisk information:            

Dato:
10. – 12. februar 2023. De første kampe forventes at starte fredag morgen eller fredag formiddag/eftermiddag. Det meldes ud når spillessystemet kendes. 

Venue:
Hvidovre Curling Club er lokaliseret i Frihedens Idrætscenter. Adressen er Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre, Danmark.

Antal hold:
Der sigtes efter at inkludere 16 hold, hvilket dog kan udvides til maksimalt 20 hold. En vurdering vil løbende blive lavet af turneringsudvalget i løbet af tilmeldingsperioden.

Spillesystem:
Afhænger af antallet af hold. Alle hold vil dog være garanteret minimum fire kampe. Alle kampe vil blive spillet over 8 eneder. Det forventes at der spilles gruppespil og slutspil, hvilket dog først endelig besluttes efter tilmeldingsfristen.

Præmier:
Der er  præmier til de fire bedste hold. Der vil være en forventet præmiepulje på omkring 2.500 euros (ca. 18.600 kr.), hvis 16 deltagende hold. 

Tilmelding:
Du kan registere dit hold ved at udfylde formularen via “Registration” siden. Deadline for tilmelding er senest 1. december 2022. Tilmelding er ikke en garanti for at få en plads i turneringen. Pladserne bliver fordelt løbende af turneringsudvalget. En tidlig tilmelding vil dog anses som en fordel ved fordeling af pladser.

Tilmeldingsgebyr:
200€ (ca. 1.490 kr.). Tilmeldingsgebyret skal betales via bankoverførsel senest 20. december 2022. Eventuelle bankgebyrer vil være holdets ansvar at dække. Yderligere information vil blive sendt ud til holdende via e-mail efter tilmeldingsfristen.
Vær opmærksom på, at i tilfældet af et hold må trække sig efter betalingsfristen, så vil det pågældende hold få 50% af tilmeldingsgebyret retur. Skulle et hold trække sig efter d. 27. januar 2023 vil det ikke længere være muligt at få noget af sit tilmeldingsgebyr retur. 

Aftensmad:
Tilmeldingsgebyret inkluderer aftensmad lørdag aften i Curlers’ Lounge for to personer. Træner eller gæster kan tilkøbe sig aftensmad for 30€ (ca. 225 kr.). 

Faciliteter:
Hvidovre Curling Club er en dedikeret curlinghal, som huser størstedelen af eliten i Danmark. Klubben har for nyligt indkøbt nye curlingssten som bliver taget i brug i sæsonen 22/23.

Indkvartering:
De nærmeste indkvarteringsmuligheder er vandrehjemmet “Belægningen” og Hotel Scandic

Hvis i har nogle spørgsmål, kan i kontakte Henrik Holtermann på holtermann@curling.dk.

De bedste hilsner,
Hvidovre turneringsudvalg

————————————————————————————————————————————-


Dear Curlers,
Hvidovre Curling Club would like to invite you to the 5th edition of the Hvidovre Mixed Doubles Cup which is held on the 10th – 12th of February 2023. The tournament is a part of the World Curling Tour and has a non-profit policy.

Information:

Dates
10th – 12th of February 2023. First games are expected to start Friday morning or early in the afternoon depending on the number of teams and system of play. 

Venue:
Hvidovre Curling Club is located in the Frihedens Idrætscenter. The address is Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre, Denmark. The venue is located around 15 minutes away from Copenhagen Airport in car. “Friheden” station is nearby and can take you directly to Copenhagen central.

Number of teams:
The aim is to include 16 teams but that could be increased to a maximum of 20 teams. An assessment will be done during the registration period.

System of play:
Will depend on the number of teams. All teams however are guaranteed a minimum of four games. Alle games will be 8 ends. You can expect group stage and knockout phase but more information will be shared after the deadline of entry. 

Prizes:
Prizes for the best four teams.
There will be a total expected prize purse of 2.500€ (if 16 teams).

Registration:
You can register your team by filling out the form through the Registration page. Deadline for registration is no later than 1st of December 2022. 
Registration is not a guarantee to get a spot. Acceptance is done on a continuous basis by the tournament committee, however an early registration will be an advantage for your acceptance. 

Entry fee:
200€. The entry fee must be paid by bank transfer no later than 20th of December 2022. Any bank charges are the responsibility of each participating team. Additional information will be sent out to the accepted teams by e-mail when the registration deadline has passed.
Be aware that in case you withdraw from the tournament after payment 20th of December 2022, you will get 50% return of your entry fee. After the 27th of January 2023 it will no longer be possible to get any of your entry fee returned.

Dinner:
The entry fee will include a dinner Saturday Night in Curlers’ Lounge for two persons (coaches/guest can purchase tickets for the dinner at 30€).

Facilities:
Hvidovre Curling Club is a dedicated curling rink which houses the best teams in Denmark. The club has also recently bought completely new curling stones which will be available for the 22/23 season. 

Accommodation:
The nearest accommodation possibilities are the hostel “Belægningen” and Hotel Scandic.

If you have any questions feel free to contact Henrik Holtermann at holtermann@curling.dk.

Kind regards,
Hvidovre Tournament Committee.