hcc.dk

Elite-turneringer

Vi vil løbende tilføje tilmeldinger til DM og spilleprogrammer for elite-turneringer.

Du finder sæsonindbydelse og kalender her

HCC Retningslinjer for Elitestøtte

Formål for HCC’s eliteudvalg

Formålet med HCC’s eliteudvalgs arbejde er at supportere klubbens elitehold – økonomisk og teknisk – i deres bestræbelser på at lave nationale såvel som internationale resultater.

Formålet med at støtte HCC’s elitehold er at sikre klubbens placering som Danmarks førende klub, hvad såvel nationale som internationale resultater angår.

Mål for HCC’s eliteudvalg

– at få uddelt samtlige til rådighed værende midler som støtte til eliteholdene inden sæsonafslutning
– at etablere tekniske løsninger, der kan hjælpe eliteholdene i deres daglige træning

Målet for Hvidovre Curling Clubs elitehold er at vinde mesterskabstitler, at kva­lificere sig til deltagelse ved EM/VM, at gøre sig bemærkede ved internationale CCT/WCT-turneringer.

Krav og kriterier for modtagelse af elitestøtte i Hvidovre Curling Club

For at et hold skal kunne modtage elitestøtte fra HCC skal følgende krav imødekommes:

Holdet skal være defineret ved navnes nævnelse – bestående af 2-5 pers. + evt. træner – max. 6 pers.

Max. 6 pers. på et hold kan tildeles støtte – spillere og træner.

Holdets medlemmer skal være aktive medlemmer af HCC, betale aktivt kontingent.

Min. 50 % af et holds medlemmer skal have været medlemmer af HCC i min. en sæson/et år.

Holdet skal turneringsmæssigt altid stille op for HCC.

Holdet skal stille op ved nationale turneringer, der kvalificerer til officielle internationale mesterskaber.

Holdet skal stille op ved enten nationale dame-, herre- eller mixed turneringer.

Holdet skal synligt træne i HCC (min. 2 gange planlagt og gennemført træning pr. uge).

Holdet skal fremlægge en overordnet sæsonaktivitetsplan overfor eliteudvalget – visende trænings- og turneringsaktiviteter samt kort- såvel som langsigtede mål – senest i forbindelse med ansøgningen om støtte.

Sæsonaktivitetsplanen, skal godkendes af eliteudvalget førend evt. tildelt støtte kan udbetales.

Holdet skal have vist elitepotentiale ved at placere sig i top 2 ved den foregående sæsons danske mesterskab, ved at placere sig i top 2 ved kvalifikationsturneringen om deltagelse ved EM, ved at have placeret sig i top 4 ved en CCT/WCT-turnering eller ved at have lavet et internationalt par-mixed eller mixed mesterskabsresultat.

Holdet skal i ansøgningen om elitetilskud klarlægge, hvad støtten skal bruges til.

Holdet skal senest ved den gældende sæsons afslutning aflægge regnskab for den tildelte elitestøtte.

Holdet skal som modydelse for tildelt støtte, afvikle et stk. curl ’n’ fun arrangement pr. 1.000 kr. der er modtaget i støtte – der betales alm. timeløn for afvikling af curl ’n’ arrangementer.

Eliteudvalget kan dispensere for de herover listede krav og kriterier.

HCC’s bestyrelse kan dispensere for de herover listede krav og kriterier.

Hvad støttes?

Turneringsmæssigt ydes der kun støtte til turneringer i udlandet.

Som udgangspunkt tildeles der turneringsmæssigt kun støtte til turneringstilmeldingsgebyr og transportomkostninger.

Der kan tildeles turneringsmæssig støtte til opholds- og forplejningsudgifter, hvis det søgte støttebeløb ikke overskrider 75 % af det max. beløb der kan søges.

Der kan tildeles støtte til andet end turneringsdeltagelse.

HCC’s bestyrelse fastlægger et vejledende max. beløb som klubbens seniorelitehold kan tildeles i støtte for den indeværende sæson.

Hvordan fordeles støtte?

Maks. 6 hold kan tildeles støtte pr. sæson.

Holdene inddeles i hhv. en A- og en B-kategori – A-kategori er hold der imødekommer resultatkrav – B-kategori er hold, der forventes at kunne imødekomme resultatkrav.

A kategori: fuld støtte

B kategori: 50 % af fuld støtte

Der skal søges støtte inden 15.09 i den sæson støtten tænkes benyttet. Støtteansøgninger modtaget efter 15.09 kan kun forventes behandlet, hvis der er støttemidler tilbage.
Retningslinjer for elitestøtte fra HCC