hcc.dk

SeniorPlus

Lidt om at lave Curling is - den korte version

At feje: 
Der fejes for at fjerne snavs og især løs is og sne, som fremkommer under arbejdet med isen. (Dette er rengøring og har intet at gøre med den fejning og de koste, som indgår i spillet). 
En kost må aldrig stå stille på isen, idet den i så fald meget let fryser fast og afsætter hår og urenheder i isens overflade. 
Moppen har en forside og en bagside, så moppen ligger fladt mod isen, når den vender rigtigt. Moppen stilles eller hænges altid med kosten opad, når den ikke er i brug.

At skrabe: 
Udføres med ismaskinen – kun af folk med ”kørekort til ismaskinen” efter oplæring af udlærte isfolk. Der benyttes ekstra vægte og en forholdsvis stejl vinkel på kniven. Skrabning udføres for at gøre overfladen ”mere plan end vand kan fryse”, og for at fjerne rimfrost, urenheder og gammel pebbling. Skrabning kan undlades, men så bliver resultatet ikke konkurrence-is. Lejlighedsvis skrabes kanter og områder bag hak med håndskraber.

At pebble: 
Pebbletanken tømmes for evt. gammelt og koldt vand og fyldes fra lagertanken. Det kontrolleres, at der er det rette pebble-hoved monteret. Pebble-hovederne er mærket med f.eks. 64/70 – hvilket angiver at der er 64 huller i størrelse 70 (let grov) – str. 74 er medium fin – og 77 er meget fin (altså meget små huller). Ismanden efterlader normalt den ”mest rigtige” monteret på slangen. 
Man tager tanken på ryggen, idet man med højre hånd samtidigt løfter pebble-slangen, så pebblehovedet holdes over tankens top. Med start ved baglinien bevæger man sig i jævn fart baglæns til hakket i den anden ende af banen, idet man går lidt til venstre for centerlinien, og svinger pebbleslangen hurtigt fra side til side med vandstrålerne sprøjtende opad. De yderste dråber skal nå banens sider, men helst ikke meget længere. 
Når pebblingen er færdig bør der være ca 10 dråber pr. kvadrattomme.

At nippe: 
Med håndnipperen – som skal have stået til nedkøling på isen i mindst 5 minutter – køres 3 eller 4 pas (et pas er turen fra den ene ende til den anden).. 
Eller: 
Med ismaskinen – uden ekstra vægte – og med relativ flad vinkel, – skæres toppen af pebbledråberne, – i alt svarende til ca en kopfuld sne.

Arbejdsplan for is til motionscurling / Curl’n fun 
(dette er minimum, hvis der er gået mere end 3-4 timer siden der sidst blev lavet is):

1. Forberedelse: Nipper (håndnipper eller ismaskine sættes til nedkøling på isen. 
2. Feje med moppe (min 2 pas – dvs 1 tur fra den ene ende til den anden og tilbage) 
3. Pebbling – dråbestørrelse f.eks. 74 – 2 gange (ca. 50 sek.) 
4. Nipning med hånd-nipper – eller med is-maskinen (4 pas – altså frem-tilbage-frem-tilbage) 
5. Feje (min 2 pas med moppe) 
6. Oprydning (redskaber sættes på plads bag tavlerne, strøm til ismaskinen, lagertanken efterfyldes)