hcc.dk

Motionsspiller

HCC har mange tilbud til motionsspillere, hvad enten du spiller på et fast hold eller bare vil deltage i fællestræning og -aktiviteter.

I skal være mindst 2 personer / mixed double hold, hvis I skal booke en fast, ugentlig træningstid, men vil du træne alene, er du naturligvis altid velkommen til at benytte en ledig bane. Se nærmere i banemappen.

Af sikkerheds hensyn må dog aldrig træne hele alene i hallen, så hvis du tager en af de sene træningstider, og alle andre spillere forlader banen/hallen, vil du også blive bedt om at gå fra isen.

Af aktiviteter til motionspillere er der forskellige åbne turneringer, der løbende vil blive annonceret her på hjemmesiden. Herudover er der klubbens egne turneringer, Høst Cup, der er gratis for klubbens medlemmer, Hvidovre Cup og Hvidovre Mixed Double. Herudover er der klubmesterskaber for både hold og mixed double hold, og endelig er der Høj Hat, der spilles 1 gang om måneden.

Se de enkelte punkter på hjemmesiden.