hcc.dk

Blå Bog

Årets medlem

For nogle er det at blive udnævnt til årets medlem i HCC lidt af en spøg. Og det skulle da også nødigt være sådan, at man kun gider at hjælpe til i klubben, hvis man kan udføre et stykke arbejde, som andre kan se, således at man på grund af synligheden af sit arbejde bliver indstillet til udnævnelsen.

Det siger jo ligesom sig selv, at prisen »Årets medlem« kun tildeles én person (eller en gruppe), og denne person har jo ikke været alene om at udføre alt det arbejde, der nu engang skal laves i en klub som HCC.

Fra bestyrelsens side er udnævnelsen til »Årets medlem« absolut ment som en tilkende-givelse af, at vedkommende har gjort en ekstra indsats. Der er altså tale om en person (eller en gruppe), som har taget stor del i klubarbejdet, eller som har gjort sig bemærket ved at hjælpe til på mange områder.

Gennem tiden er følgende blevet udnævnt til »Årets medlem«

1977:         Jens E. Jørgensen

1978:         Familien Jakobsen

1979:         Jørn Blach

1980:         Jørn Jørgensen

1981:         Oluf Olsen

1982:         Steen Hansen

1983:         Haludvalget: Astrid Birnbaum, Steen Hansen og Ole Larsen

1984:         Antonny Hinge

1985:         Festudvalget: Jytte Berg, Henning Gudkov, Michael Harry og Oluf Olsen

1986:         Henrik Jakobsen

1987:         Ulrik Schmidt

1988:         Flemming Harry

1989:         Tonny Buur

1990:         Tom Nielsen

1991:         Per Hansen

1992:         Ingen

1993:         John Ziegler

1994:         Johnny Kronholm

1995:         Bo Jensen

1996:         Johnny Zielger

1997:         Informationsudvalget

1998:         Susan Nielsen

1999:         Gitte Larsen

2000:         Susanne Frederiksen

2001:         Svend Frederiksen

2002:         Ivan Frederiksen

2003:         Wagn Hørmark

2004:         Claus Christiansen

2005:         Carsten Blom

2006:         Britta Ziegler

2007:         Poul Erik Nielsen

2008:         Patrick Blom

2014:         Børge Sørensen

2017:         Ivan Frederiksen

2018:         Peter Jensen

2021:         Peter Jensen

2022:        Peter Jensen