hcc.dk

Bestyrelse nuværende

Formand Allan Holm Pedersen (formand@hcc.dk)

Næstformand Lillian Frøhling Hansen (hcc@hcc.dk)

Kasserer Martin Høgh (kasserer@hcc.dk)

Sekretær Lene Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Walther Hørmark

Brian Nielsen

Lars Vilandt

 

Referat af Generalforsamling 2023