hcc.dk

Referat af Generalforsamling 2023

Generalforsamling i HCC, Hvidovre Curling Club

Referat fra ordinær generalforsamling i HCC, Hvidovre Curling Club tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 i curlers lounge, HCC, Frihedens Idrætscenter.

Dagsorden er jf. vedtægternes § 5.4.

Dagsorden:

Pkt. 1.        Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Peter Jensen. Godkendt.

                   Indkaldt pr. mail 1. april 2023 – varslet korrekt. Generalforsamlingen er godkendt.

 

Pkt. 2.        Formandens beretning, indeholde en redegørelse for de opnåede resultater til de på sidste generalforsamling fremlagte mål.

Formanden gav en beretning med følgende hovedtemaer;

 • Klubbens resultater; EM Guld til damer. VM damer 11. plads, DM, HCC Open samt junior DM (juniorpigerne fik sølvmedaljer)
 • Der er kommet nye sten.
 • Rekord mange juniorer
 • Senior+ fylder hallen mandag og onsdag.
 • Hjemmesiden er færdig og alle informationer kommer ud også på FB.
 • Nyt i denne sæson: Aktivitetsoversigt, der opdateres løbende.
 • Infotavlen i klublokalet er også ny og viser nyheder
 • Der arbejdes på at få nye kamera over banerne samt nye skærme i klublokalet
 • Curl’Fun er stadig vigtig indtægtskilde, men der er en udfordring med at få instruktører til alle arrangementer. Der bydes op til at flere melder sig
 • Der kunne godt være brug for flere frivillige og forældre
 • Styrket samarbejde mellem udvalg
 • Vi håber, at der i næste sæson kommer nyt medlemssystem og banestyring (HoldSport)
 • Tæt samarbejde med forbund og Elitecenter (HCC + GCC)
 • Der er nu fuldt ud implementeret strategien om udtagelse til internationale mesterskaber
 • JuniorCamps afholdt i sæsonen
 • Elitesamlinger har primært været afholdt i HCC
 • Samarbejdet med Idrætscenteret har været godt og konstruktivt.
 • En af de største udfordringer der har været/er, at klubben og centret ikke er særlig handicapvenligt. Klubben fik derfor lagt op til, at dørene ind til hallerne blev skiftet ud. Der er derudover også kommet handicapparkering ud til Gl. Køge Landevej, men dog uden den store succes grundet udformning.
 • Godt samarbejde med fast halvagt
 • Der skal skiftes belysning i hallen over sommeren, og dette arbejde er i gang.
 • Samarbejde med Hvidovre Kommune
 • Kultur og Fritidsforvaltningen primært. Det har givet visse udfordringer i det daglige med tung administrative systemer.
 • Der er søgt i den nye OL-pulje, som har givet en bevilling på DKK 108.000. Det var dog et meget stort stykke arbejde med mange tunge arbejdsgange.
  Puljen skal afrapporteres 1. oktober, pengene kom ind i januar. Det passer ret dårligt med en vintersport, hvor sæsonen starter i august. VI har dog fået mulighed for at tage hele året med i afrapportering.
 • Der er lavet plan for energibesparelse i klubregi. Det er et kontinuert arbejde at være på forkant med energibesparelser.
 • Kommunen har planer om økonomisk råderum i perioden 2024-2027. Der skal skaffes DKK 280M.
  Der er fremsat 140 forslag om besparelser, herunder forslag om nedlukning af curlingklubben og bruge den som boldhal. Derudover er der forslag om at lukke den gamle skøjtehal.
  Is-klubberne holdt møde om problematikken gennem Idrætsrådet, og der er sendt samlet tilbagemelding til kultur og fritidsudvalget og evt. senere til kommunalbestyrelsen.
  Forslagene er 1. behandlet og er gået videre til 2. behandling hvor der tages stilling til økonomisk besparelse pr. forslag.
  Årsagen er, at der er flere ældre, flere indvandrere (fx fra Ukraine), flere omkostninger til specialundervisning og evt. oprykning til Superligaen for Hvidovres fodboldhold.
 • Målsætning;
 1. Styrkelse af fællesskabsaktiviteter – opnået
 2. Styrkelse af juniorarbejde med fokus på nye spillere, etableret hold og lavet juniorprogram (kun programmet mangler, men det ligger i forbundet)
 3. Nye spillere – opnået
 4. Firmacurling – dette er fraprioriteret
 5. Skabelse af godt elitemiljø – opnået
 • Kommende sæson;
 • Ressourcer på nye frivillige
 • Uddannelsesforløb for nye og etablerede spillere
 • Nye juniorhold
 • Udvikles af vores klubturneringer fra Hvidovre Open, Hvidovre Open Mix-Doubles, NJCT og muligvis NCT (senior). Turneringen ligger rigtigt godt ift. EM, og der er stort potentiale i turneringen.
 • Stort tak til bestyrelsen, udvalgene, is-folk, trivselsudvalget og de frivillige, der gør så meget for klubben.

                   Beretningen godkendes.

 

Pkt. 3.        Beretning fra stående udvalg

a: Trivselsudvalget

 • Det har været et meget travlt år med mange aktiviteter.
 • Sæsonstart med spisning
 • 8 Høj hat aftener
 • 3 én dags turneringer:
 • Åbent hus, Sjællands cup og klubmesterskabs finaler
 • Fastelavns høj hat i mørke
 • 6 weekends turneringer hvor tre var med forplejning:
 • Høst cup, HJCT, Hvidovre cup, Hvidovre mix doubles, DM-Herrer og -Damer og DM-juniorer
 • Sæsonafslutning med short curling inkl. Spisning
 • Der har været samarbejde mellem trivsel, turnering og is-udvalg som har fungeret rigtig godt.
 • Nye tiltag;
 • Forsøg i næste sæson på fx vinsmagning, storskærmsarrangementer og andre aktiviteter, der kan samle medlemmerne.
 • Stor tak til alle udvalgsmedlemmerne for det kæmpe stykke arbejde.

Beretningen godkendes.

b: Turneringsudvalget

 • Velfungerende udvalg med megen erfaring
 • Der er sat forslag op om hvorvidt udvalget kan dække mere ind i forhold til forbundsarrangementerne og ikke kun for klubbens turneringer
 • Der er afviklet interne turneringer, som sædvanlig;
 • Klubmesterskab – Team Dupont gik ubesejret igennem turneringen, men kunne ikke spilles slutspil, så vinderne endte med Drengene fra Golfen.
 • Høst Cup – 7 hold deltog med Team Has Been som vindere.
 • Hvidovre Cup – 15 hold deltog. Vinderne blev Dads and Lads (Drybourgh og Vilandt)
 • Hvidovre MixDoubles – 12 hold deltog. Vinderne blev Sarah Gillingham og Oliver Søe.
 • HCC har afholdt NJCT, 8 deltagende hold med et italiensk hold, der vandt.
 • Der har været udfordringer med at få afholdt forbundsarrangementer med nok frivillige, der kan varetage alle opgaver.
 • Walther foreslår, at der sættes en deadline for program, så klubben kan planlægge ift. frivillige og arbejde.
 • Charlotte (ny) i turneringsudvalget DCUF; Der er basis for at der skal afholdes møde ift. hvad der skal til for at HCC kan afholde forbundsarrangementerne på en ordentlig måde.
 • Lillian foreslår, at forbundets turneringsudvalg og klubbens udvalg kan sætte sig ned i et møde og få talt igennem, hvilke opgaver der ligger og hvordan de kan fordeles, herunder lavet tjekliste.
 • Arne kommenterer på, at alle de mange arrangementer optager meget af tiden, der kunne gå til Curl’Fun. Meget af istiden bruges på elite og junior.
  Martin: Det er der allerede taget højde for ift. planlægning af sæsonen.

  Lillian: Det er en udfordring, at de andre klubber ikke tager særlig meget, og hvis klubbens hold skal have de bedste forhold, så må HCC på banen.
 • Keld H; Esbjergs is er også fin – til tider lige så god som i HCC – det kan tages videre til forbundets turneringsudvalg.

Beretningen godkendes.

c: Uddannelses- og rekrutteringsudvalget

 • Udvalget har haft 6 møder i sæsonen.
 • Introduktionsdag for prøvemedlemmer – 8 deltog/8 nye medlemmer
 • Introkursus for nye spillere
 • Introkursus til Mix Doubles
 • Skipper og taktik kursus – stor succes.
 • Fejeteknik kursus
 • Slide kursus
 • JuniorCamp i oktober og januar – DcuF
 • Åbent Hus – curlingens dag.
 • For den nye sæson;
 • Introkursus 5 uger for nye medlemmer – afskaffes.
 • Åbent Hus uge 40 – 8. oktober
 • Introkursus mix doubles i september 2023
 • Skipper/taktik kursus – start oktober
 • Fejeteknik – afholdes i november
 • Slidekursus – slut oktober
 • Mini-dommerkursus – WCF kursus i august. Det er til overvejelse om vi selv skal afholde et kursus
 • Instruktørkursus CNF – 6. september
 • Andre opgaver er fx vedligehold af klubbens udstyr, herunder sko.

Walther: Kan der opfordres til, at medlemmer, der har etableret sig, køber egne sko og koste.
Allan: Medlemmerne skal bruge de sko, der står i de åbne skabe. De lukkede skabe er til CNF. Der skrives ud til medlemmer og sedler kommer op i næste sæson.

Charlotte; ift. nye medlemmer undrer det, at der ikke anvendes SoMe mere, hvor fx juniorerne kunne reklamere for curling.

Tatiana; 5 ugers kursus har givet en del nye medlemmer, så det er ærgerligt, at det ikke fortsættes. Nye medlemmer, der bare dukker op, bliver ofte taget imod af barvagten, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Lillian: Der har været mange gode tanker om hvad der skal i stedet for. Det er kommet frem til, at der er nogle navne som bestyrelsen tager fat i og foreslår en rotationsordning, hvor der er en træner til stede i fast tidsrum.
Jannie: Vil meget gerne være med til at lave noget, der kan fastholde nye medlemmer.
Charlotte: Det har været givende, at der er flere der startet samtidig. De faste ugentlige træningstider har været rigtig gode og opfordring til at de fastholdes.

                   Beretningen godkendes.  

d: Juniorudvalget

 • Mange aktiviteter – vi har nu 20 juniorer. Der er også besøg af juniorer fra både Gentofte og Tårnby.
 • Forældremøde ved sæsonstart
 • Halloween
 • Copenhagen Junior Open 2022
 • Julecurling
 • Fastelavn
 • Junior DM 2023
 • Afslutning med forældre og søskende
 • Junior DM repræsenteret ved både drenge og piger. Guld til drengene og sølv til pigerne.
 • Gerne flere frivillige trænere

Beretning godkendes.

e: Is- og materialeudvalget

 • Der har været mange arrangementer ud over den daglige is.
 • 4 elitesamlinger
 • Høst Cup, Junior International, Hvidovre Cup, Hvidovre Open Mix Double, DM damer/herrer, DM junior og Sjællands Cup finaler.
 • Planlægning til sæsonstart var ikke særlig god, så udvalget havde svært ved at få fastlagt en isplan fra sæsonstart. Der er kommet mange turneringer ind ad hoc, usikkerhed omkring mængde af kampe etc.
 • Der er kommet nye sten, nye udfordringer. Isfolkene skulle vænne sig til samarbejdet mellem sten og is.
 • Marc Allan har været på besøg og hjalp til, og gav fifs og opdagede tekniske detaljer til forbedring.
 • Der skal afholdes et møde med bestyrelsen, som skal have et møde med forbundet og landstræneren, som til dels bevirker langtidsplanlægningen.

Arne: Det er ikke helt fair, at der kommer kritik efter Hvidovre Cup på isen, men masser af ros til Marc Allan, da han var her. Eneste forskel er tiden, der allokeres til islavning mellem runderne.

Walther: Når der skal planlægges, så husk elitesamlingerne. Det betyder ekstra is, flere gange om dagen – så det skal afklares inden.

Det er et faktum, at der skal planlægges i bedre tid, så alle har en mulighed for at gøre et godt stykke arbejde.

Beretning godkendes.

f: Informationsudvalget

 • Primært hjemmeside, der nu er oppe og køre.
 • Der skal afholdes møde i udvalget, hvor de forskellige opgaver og opdatering af hjemmesiden vendes.
 • Alle input modtages rigtig gerne, så det kan lægges op på hjemmesiden (spejles på Infotavle). Det kan være klubkampe, møder, åbent hus etc.

Tatiana: Infotavlen er et godt tiltag – er det muligt, at en kalender udsendes fx én gang om måneden til medlemmerne.
Lillian: Det er i princippet Aktivitetsoversigten med flere detaljer, så den kan sendes ud oftere.

 Beretningen godkendes.

g: Eliteudvalget

 • Opgaven har hidtil været at se på elitestøtte ved indkomne ansøgninger. Hidtil har det været ansøgninger til elitestøtte, hvor vi har faste retningslinjer.
 • Der skal udarbejdes nye retningslinjer bl.a. pga. OL pulje og qua vores nye Elitestrategi.

Charlotte: Hvordan får man mulighed for at få søge om støtte til elitepuljen?
Allan: Det ligger på hjemmesiden. Der kan ikke søges i både GCC og HCC.

Beretningen godkendes.

h: Seniorudvalget

 • Senior+ er godt 50 medlemmer.
 • Der har været fuld gang i træningstiderne. Der er stor forskel på engagement og interesse i spillet.
 • Det er en lille klub i klubben, hvor Senior+ har deres eget sammenhold.
 • Julefrokost og Afslutning med frokost.
 • Høj Hat turnering, hvor der i år var hele 3, der sluttede a point. (Kenneth Ørbæk, Pelle Nielsen og Tommy Stjerne)

Lillian: Det er rigtig godt at vide godt, at der er så mange, der bruger isen, hvilket også er godt set i forhold til kommunen.

Ivan: I isudvalget er det primært seniormedlemmerne, der driver værket.
Walther: 8 ud af 13 i trivselsudvalget er ligeledes Senior+
Arne: Vi har et Senior+ hold, der stiller op til Klubturneringen.

Beretningen godkendes. 

Pkt. 4.        Regnskab

 • Der er udleveret printet version af regnskab. I år med ny revisor.
 • Hovedpointerne;
 • Der er budgetteret med underskud på DKK 350K grundet sten, men vi kommer ud af året med et underskud på DKK 188.573.
 • Øvrig gæld udgør DKK 253K primært pga. uenighed om kommunens andel af CNF. Der er afholdt møde nu, så de penge kan blive udbetalt og aftale ligger fremadrettet.
 • CNF overstiger budget – DKK 302K mod budget DKK 150K. Derudover er der solgt håndtag og de gamle sten.
 • Grundet højere CNF aktivitet er lønomkostninger og omkostninger til CNF, er disse også steget.
 • Der er sparet DKK 150K i forhold til budget på sten grundet rigtig god kurs i forhold til GBP.
 • 31.12.2022 var der skyldig løn på DKK 236K, den er nu reduceret til DKK 100K.

                   Regnskabet godkendes.

 Pkt. 5.        Overordnede mål for næste sæson

Overordnede mål indeholder en gennemgang af klubbens målsætning og strategi og handlingsplaner for elite og junior.

 1. Styrkelse af klubbens arbejde med fællesskabende aktiviteter.
 2. Styrkelse af juniorarbejdet med særlig fokus på at få nye juniorspillere, etableret nye juniorhold, både på drenge og pige siden, udarbejdelse af et ungdomsprogram.
 3. Der arbejdes på at få nye spillere i klubben. Det sker via afholdelse af åbent hus-arrangementer og afvikling af introduktionsforløb for nye spillere.
 4. Der tilbydes medlemmerne tema-minikurser i curlingspillet, f.eks. Skipper-kursus, feje-kursus, slide-kursus og i mix. dubles.
 5. Der skabes et godt elitemiljø i klubben jf. klubbens målsætning og strategi og handlingsplaner for elite og junior. Klubben er en del af DCuF’s Elitecenter.
 • Elitestrategi for HCC er udarbejdet – dette primært grundet muligheden for at søge i OL pulje.
 • Der er mål om socialt liv og fællesskabende aktiviteter, fællestræning til juniorer, målsætning om at være den største og mest vindende klub i DK,
 • Junior handlingsplan med fx fokus på sammenhold, aktiviteter, samarbejde mellem klubber, struktureret træning,
 • Elitehandlingsplan med fokus på bl.a. Elitecentret, optimering af trænings-/is-forhold, turneringer målrettet eliten, resultatmålsætninger, styrkende talentmiljøer
 • Kommunens OL Pulje og HCC – 4 spor
 • Foreningens idrætslige niveau
 • Handlingsplaner og målsætninger for klubbens talent og elitearbejde
 • Evaluering af målsætningen og resultater
 • Klubben skal understøtte kommunens politiske visioner for talent – og eliteidrætsområdet

 Tatiana: Det ville være en god ide at udarbejde en strategi for bredden også.
Allan: Dette er lagt ud til uddannelses – og rekrutteringsudvalget.

Ivan: Det er lidt skræmmende, at det hele fokuseres på eliten, hvilket er uhensigtsmæssigt, da klubben er bygget af bredden. Der skal derfor også være fokus på den del af klubben.
Som det fungerer pt., så kommer landstrænerne ind imellem og udtrækker juniorspillere fra fællestræninger til enkelt elitetræning. Det fungerer ikke godt, da det splitter holdene op.
Allan: Det skal koordineres mellem landstrænerne og juniorudvalget, så der ikke er nogle juniorer, der tabes. Diskussionen må tages i juniorudvalget.

Walther: En af årsagerne til at han stiller sit kandidatur til rådighed er bl.a. at det er blevet for meget elite og for lidt bredde. Det er ikke altid helt skåret, hvem der bestemmer og hvornår, fx landstrænernes indblanding.

Keld: har siddet i bestyrelsen i et års tid og fulgt med i diskussionen om elite vs bredde. Det er ærgerligt at Walther vil trække sig på baggrund om elitesatsning, da hans mening og holdninger er sundt at have med i bestyrelsen.

Målene godkendes.

Pkt. 6.        Budget

 • Der er for 2023 indregnet kontingentstigning, mindre CNF grundet varetagelse af vores frivillige på omsætningssiden.
 • På udgiftssiden er der sat flere penge af til trivsel og is. Derudover er der sat penge af til Hvidovre Cup (afholdt januar 2023). Der afsat DKK 19.500 af til anskaffelser, som er de nye kamera og skærme til klubben.
 • Der forventes et mindre underskud for året på DKK 2600.

Lillian: Informationsudvalget – der er afsat DKK 8000, men realistisk er nok nærmere DKK 3K.

Poul: Der er afsat DKK 40K til bogføring, det er relativt højt for klubbens størrelse.

Martin: Der ligger mange timer i det, ca 600 bilag for året. Tidligere har det ligget outsourcet, nu ligger det hos MH. Det er forhåbentlig snart fortid, da HoldSport kan varetage en stor del af opgaverne.

 Budget godkendes.

 Pkt. 7.        Indkomne forslag

Forslag, der skulle behandles på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (formanden eller sekretæren) i hænde senest 7 dage for Generalforsamlingens afholdelse.

Der er et forslag. Forslagsstillere Bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår, at kontingent for sæsonen 2023/24

 • Senior 1200 kr.
 • Junior 600 kr.
 • Senior+ 800 kr.
 • Støttemedlemmer 250 kr.

 Begrundes i stigende omkostninger, styrkelse af elite, mindre curl*fun og styrkelse af egenkapital efter køb af nye sten.

Poul: Senior+ er hævet med DKK 300 – det har hidtil kostet DKK 500. På 13 mdr. er der altså sket en større stigning, da han ved start i klubben fik at vide kontingentet kostede DKK 350.

Martin: Det er rigtigt, at det er steget, men vi er stadig billige ift. andre sportsgrene, og generalforsamlingen tidligere har givet udtryk for, at der er plads til stigninger. Derudover er CNF prioriteret ned, og pengene skal tjenes ind.

Arne: Hvorfor er Senior+ steget mere end Seniorkontingent?

Walther: Der er stadig plads til stigninger fx DKK 1500, Junior DKK 600, Senior+ DKK 1000 og Støtte DKK 500.

Theis; Hvad er fordelingen af medlemmer?

Martin: Der er ca. 20 støttemedlemmer, så støttemedlemmerne mister vi nok ved stigning.

Lillian: Vil gerne støtte Walthers forslag. En af årsagerne til stigningen er også, at Eliten skal bruge flere penge, og forbundet ikke har nogle penge til støtte. Dermed skal vi også afsætte flere penge til eliten.

Keld: Senior+ kommer flere gange om ugen med meget lange træningspas, så der er en vis rimelig i stigningen.

 Peter; Forslaget til kontingentstigning skal til afstemning. Der er kommet et forslag om en større stigning, men vi godkender bestyrelsens oplæg.

 Forslaget er godkendt.

 Pkt. 8.        Valg jf. vedtægternes § 5.6.1

1: a: Kasserer Martin Høgh – villig til genvalg VALGT

b: Bestyrelsesmedlemmer:

Walther Hørmark – villig til at stille plads til rådighed ellers villig til genvalg VALGT

Lillian Frøhling Hansen – villig til genvalg. VALGT

2: Bestyrelsessuppleanter:

Wagn Hørmark – villig til genvalg. VALGT

Bestyrelsessuppleant – vakant – INGEN VALGT – FORTSÆTTER VAKANT

 Pkt. 9.        Valg af revisor og revisorsuppleant

 1. Revisor Keld Henriksen – villig til genvalg. VALGT
 2. Revisorsuppleant Johnny Frederiksen – villig til genvalg VALGT

 

Pkt. 10.      Valg til stående udvalg (blå er bestyrelse)

a: Trivselsudvalget

Indstilling: Walter Hørmark, Brian Nielsen, Marianne Nielsen, Peter Jensen, Tatjana Smidt, Susanne Frederiksen, Arne Jensen, Jolita Stanneliene, Leif Pedersen, Lilian Pedersen, Mona Jensen, Bente Olsen, VALGT

b: Turneringsudvalget

Indstilling: Martin Høgh, Lillian F. Hansen, Gert M. Larsen, Henrik Holtermann, Theis H. Hansen, VALGT

c: Uddannelses- og rekrutteringsudvalget

Indstilling: Mona Jensen, Wagn Hørmark, Ivan Frederiksen, Lone Marcussen, Allan Holm Pedersen, Lillian F. Hansen, LONE HAR TRUKKET SIG, MORTEN MUNK ER TRÅDT IND, JANNIE ER TRÅDT IND – VALGT

d: Juniorudvalget

Indstilling: Lars Vilandt, Ivan Frederiksen, Wagn Hørmark, Peter Jensen, Leif Pedersen, RASMUS SCHMIDT TRÅDT IND – VALGT

e: Is- og materialeudvalget

Indstilling: Ivan Frederiksen, Jørgen Larsen, Brian Nielsen, Arne Jensen, Leif Pedersen, Peter Jensen, STEEN RØNNEGARD, POUL VALGT

f: Informationsudvalget

Indstilling: Lilian F. Hansen, Henrik Holtermann, Rune Nebbelunde, Thomas Olorenshaw, VALGT

g: Eliteudvalget

Indstilling: Allan Holm Pedersen, Brian Nielsen, Lene Stjerne, JOHNNY FREDERIKSEN TRÅDT IND VALGT

h: Seniorudvalget

Indstilling: Keld Henriksen VALGT

Tatiana: Det bør være muligt at hjælpe til ind imellem UDEN at være medlem af udvalget, da det kan afskrække at være en del af udvalget.

Jannie: Kalenderrundsendelse kan være vejen frem for flere frivillige, som ikke nødvendigvis er del af udvalget.

Pkt. 11.      Eventuelt.

Årets Medlem er valgt af bestyrelsen: I år er det Årets Medlemmer – i år er det juniortrænerne.

Peter: CNF skal måske have sit eget punkt på generalforsamlingen.
Martin: Det har sit eget punkt på bestyrelsens dagsorden, men til daglig er det administrative uddelegeret til flere personer. Det kræver en vedtægtsændring at få det ind som stående punkt.

Walther: Det kunne være et udvalg, da der er mange opgaver forbundet med CNF.
Allan: Det kan tages op i bestyrelsen, men CNF ligger pt. under Uddannelses – og Rekrutteringsudvalget. Jane fortsætter gerne.

Jannie: Hvordan melder man sig som instruktør?
Allan: Det gør man hos udvalget, og så kommer man på kursus.

Sæsonstart er d. 14. august 2023.

 

Referent: Lene Nielsen.