hcc.dk

HCC

Sådan håndterer HCC dine data

Indledning

I HCC skal vi sikre, at vi efterlever databeskyttelsesforordningen, hvilket betyder, at vi skal sikre, at data ikke deles med nogen, der ikke har ret til at tilgå denne eller lækkes til nogen udenfor HCC.

Denne politik forklarer, hvordan persondata håndteres i HCC. Det er vigtigt for HCC’s bestyrelse, at politikken efterleves af alle klubbens medlemmer, og at vi ikke uberettiget deler eller videregiver data om vore medlemmer eller andre.  

HCC.dk

Vi indsamler ikke data, statistik eller cookies, når du besøger vores hjemmeside. 

Dataansvarlig

HCC modtager nogle stamdata om alle medlem: navn, fødselsdato, adresse, og for trænere/instruktører tillige ”børneattester”.

HCC er derved dataansvarlig og skal sikre, at data håndteres i overensstemmelse med persondataforordningen og ikke deles med andre end de, der har en legitim interesse i at modtage denne data, at data behandles fortroligt, og at data slettes, når det ikke er relevant at gemme dette.

Denne politik beskriver de overordnede retningslinjer for at behandle data. Herudover er udarbejdet en politik for hver enkel type data, der fastsætter rammerne for, hvordan denne type data behandles.

Hvad er persondata

Persondata er enhver information der kan identificere en person.

Det er vigtigt at huske, at det er tilladt at håndtere data, hvis man har en gyldig grund til at indsamle og håndtere dette. HCC vil derfor alene anmode om, gemme og håndtere data, der er relevant for den daglige drift af klubben, og vi vil ikke bede om information fra/om den enkelte, der ikke er relevant for os at modtage.

Herudover vil vi sikre, at kun de personer, der skal bruge data, har adgang til dette, at det opbevares sikkert og ikke deles med eller kan tilgås af uvedkommende, og endelig at det slettes, når vi ikke længere har behov for det.

Politik for den enkelte type data

Kassereren modtager stamdata for hvert medlem. Stamdata er navn, adresse og fødselsdato. Data opbevares i et elektronisk medlemsregister.

Herudover modtages børneattester i klubbens e-boks på trænere og Curl’n Fun instruktører. Attesterne slettes et år efter, et medlem ikke har fornyet sit medlemskab.

Rapportering

Hvis du mener, at HCC ikke har overholdt reglerne for håndtering af dine data, vil vi bede dig kontakte sekretæren eller et andet medlem af HCC’s bestyrelse.

Bestyrelsen vil herefter vurdere de nødvendige tiltag, for at sikre at alle politikker følges, og data håndteres korrekt.

Ved læk af data er HCC forpligtet til at rapportere direkte til Datatilsynet.

Hvidovre, 6. Juli 2021